Funes, P. T. ., D. Moggia, D. L. Parma, M. . Ferrer, F. Giliberto, y I. Szijan. «Prognostic Value of Mutations in Isocitrate Dehydrogenase 1 (IDH1) and Reverse Telomerase Transcriptase (TERT) in Argentine Patients` Gliomas: Valor pronóstico De Mutaciones En Isocitrato Dehidrogenasa1 (IDH1) Y Telomerasa Transcriptasa Reversa (TERT) En Gliomas De Pacientes Argentinos». ARS MEDICA Revista De Ciencias Médicas, vol. 46, n.º 1, marzo de 2021, pp. 12-19, doi:10.11565/arsmed.v46i1.1768.