(1)
Acuña L., G. Aspirina. ARS med 2018, 6, 94-97.