[1]
Bitran, M. 2021. Burnout y bienestar estudiantil: una mirada nueva a un problema viejo: Student burnout and wellness: a fresh look at an old problem. ARS MEDICA Revista de Ciencias Médicas. 46, 4 (dic. 2021), 71–76. DOI:https://doi.org/10.11565/arsmed.v46i4.1855.