[1]
Funes, P.T. , Moggia, D., Parma, D.L., Ferrer, M. , Giliberto, F. y Szijan, I. 2021. Prognostic value of mutations in isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) and reverse telomerase transcriptase (TERT) in Argentine patients` gliomas: Valor pronóstico de mutaciones en Isocitrato dehidrogenasa1 (IDH1) y Telomerasa transcriptasa reversa (TERT) en gliomas de pacientes argentinos. ARS MEDICA Revista de Ciencias Médicas. 46, 1 (mar. 2021), 12–19. DOI:https://doi.org/10.11565/arsmed.v46i1.1768.